Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Dekarbonizacja przemysłu - poszerz swoje wiadomości!

Na skutek rozwoju przemysłu nastąpiło nagłe zwiększenie popytu na energię potrzebną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych powoduje, iż przedsiębiorstwa wypatrują nowatorskich rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich oddziaływania na środowisko.

Energia z odzysku, kogeneracja, trigeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych za sprawą wdrażanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze użycie źródeł energii, w głównej mierze przez zwiększenie udziału elektryfikacji czy ograniczenie zużycia gazu i węgla, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za sprawą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej oraz ciepła, bądź trigeneracja, która poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwany jest też chłód.

W licznych obszarach przemysłu możliwe jest też wykorzystanie “czystej energii”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana w toku procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, a przez to bezsensownie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii i ponowne jej wykorzystanie przynosi po jakimś czasie pokaźne oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu przemysłu w przyszłych dekadach

W dobie powszechnej świadomości szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko, a także wiedzy, że złoża ropy i gazu za kilka dekad się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Przekierowanie przemysłu ku użyciu energii odnawialnej oraz odzyskanej to najlepsza droga do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Owszem, implementacja tego typu procesów pochłania poważne koszty, niemniej jednak w rezultacie korzyści jakie one dają, całkowicie je równoważą. Oszczędności związane z ograniczeniem kosztów kupna energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Natomiast zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na otoczenie to już zysk dla każdego człowieka.

Nasza siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10