Usługa mass collect – co to jest?

Mass collect to usługa, która opiera się na identyfikacji płatności masowych. Opisujemy pokrótce, jak działa mass collect i jak ułatwia pracę dużym oraz małym firmom. Mass collect – gdzie to rozwiązanie będzie użyteczne? Funkcja usługi mass collect jest w rzeczywistości…