Automatyczna windykacja należności – sposób na nieterminowych klientów

Potrzebujesz informacji o automatycznej windykacji? Dobrze trafiłeś!

Może być wiele przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, zmierzające do ściągnięcia zaległości

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego prowadzi się względem dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Kiedy ta droga dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc generuje podobną ilość paragonów i faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony we wskazanym terminie wyraźnie rośnie. W organizacji całej procedury księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość spłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować indywidualne harmonogramy działań wszczynanych względem nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeśli wyliczone wyżej działania nie będą skuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach skutkuje również wyraźną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]