Faktura proforma i faktura VAT – poznaj różnice

Tutaj znajdziesz więcej szczegółów o faktura pro forma znaczenie.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją firmę, ale również i gros osób realizujących zakupy online, mieli przynajmniej raz styczność z fakturą proforma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Faktura proforma nie stanowi dowodu kupna towaru

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, toteż częstokroć można spotkać się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Poleca się natomiast zostawić ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, który formą zapowiedzi konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi czy kupna artykułów, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że dotyczy usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie jest zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej przedłożone mogą w dalszym ciągu być zmienione.

Proforma nie zwalnia z konieczności wydania właściwej faktury VAT

Faktura proforma wygląda i zawiera podobne elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • datę i miejsce,
  • nazwę usług albo towarów, będących przedmiotem transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • określenie daty doręczenia towaru czy też realizacji usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

Żeby łatwo można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy kontrahent wpłaci już przedpłatę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.