Metoda kasowa a podatek VAT

Kliknij tutaj po więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za realizację usług bądź sprzedaż towaru. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane produkty czy też zrealizowane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta opłaty. Mając na względzie sprecyzowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne sygnowanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do regularnego śledzenia otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest problem z ciągłym kontrolowaniem wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Z kolei już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie wpłat przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]