Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Skieruj się tutaj, jeżeli szukasz szczegółowych informacji w temacie noty księgowej 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 70 oraz 100 euro.

Kiedy można wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż taką notę można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. W końcu przyczyną zwłoki we wniesienia należności mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością lub zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Wypróbuj generator not księgowych

Kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada także skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]