Gdzie wykonać badania operatorów?

Dowiedz się, kto oferuje badania operatorów Bielsko Biała. Kliknij w to miejsce.

Do pracy w wielu profesjach potrzebne są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je wykonać, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza działać badany. Inne badania wykonywane są wobec prawników, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania są zlecane dużo częściej. Warto zatem napisać kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy określają ich charakter oraz jakie zdolności okazują się w ich czasie sprawdzane.

Zasady badań operatorów

Częstotliwość i charakter badań operatorów wózków widłowych oraz innych pojazdów stosowanych w przemyśle reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, poza badanymi po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania badań co dwa lata. Powinniśmy jednak pamiętać, że wygląd badań może być zmieniony, jeśli wykonujący je psycholog stwierdzi, że niezbędne są inne testy lub poszczególne elementy są w tym przypadku zbędne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zazwyczaj postać papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Później wykonywane są badania na refleks, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania zdolności postrzegania odległości oraz wzorku – te drugie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]