Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Jeśli potrzebujesz więcej wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie, skieruj się tu.

Dzięki otwarciu się Polski na rynki z większości państw świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze przygotowują tysiące zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Mimo, że w sieci łatwo wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, nadal nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nieraz obowiązkowe, przykładowo jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie oszacować koszt przekładu. Od czego zatem zależna jest cena tłumaczeń?

Termin wykonania, język, rodzaj przekładu – to ma wpływ na ostateczną cenę usługi

Na to ile ostatecznie zapłacisz za przekład dokumentu wpływ mają wymienione niżej czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest de facto o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niderlandzki, angielski) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie co do zasady tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
3. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja dokumentów handlowych, prac naukowych czy opracowań medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla konkretnej branży, ale również należytą wiedzę, by trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach pomyłek.

Przekład zwykły a poświadczony

Należy nadmienić, iż przekład różnego typu dokumentów jak np. świadectwo urodzenia bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii, jak również przypisuje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli z reguły mają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku nieodzowności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]