Projekty budowlane – jak uporać się z urzędem?

Projekty budowlane Kraków. Dowiedz się, kto potrafi to sporządzić.

Trudno wyobrazić sobie ważniejszą inwestycję niż wzniesienie domu. Warto jednak wiedzieć, iż nie będzie to proste zadanie, zaś największe trudności związane są z załatwieniem wszelkich oficjalnych spraw. W pierwszej kolejności należy uzyskać pozwolenie na budowę – a zostanie zatwierdzone, kiedy przedstawimy projekt budowlany. Dokument powinien być przygotowany przez architekta, a jego zawartość regulują odpowiednie przepisy. Co zatem powinien zawierać? Zapraszamy do przeczytania naszego tekstu.

Co musi być zawarte w projektach budowlanych?

Najważniejszą częścią projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Dokument powinien zostać sporządzony na odpowiedniej mapie podpisanej przez geodetę oraz posiadać rozmieszczenie dotychczasowych i planowanych obiektów oraz instalacji gazowych i kanalizacyjnych. W planie zagospodarowania powinny być zawarte także informacje o punkcie składowania śmieci, układzie zieleni i płocie. Projekty budowlane muszą też posiadać projekty budowanych domów, a często także informacje od firm dystrybuujących media. W niektórych sytuacjach niezbędne okaże się również załączenie wyników badań geologicznych.

Projekty budowlane – do czego służą?

Jak już wspomnieliśmy, projekty budowlane są potrzebne byśmy mogli otrzymać pozwolenie na budowę. Nie zapominajmy, że każda budowa powinna przebiegać w myśl planu określonego w owym projekcie, a wszystkie niezgodności będą przyczyną jej nieodebrania.

Nasza siedziba:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]