Przebieg badań wysokościowych

Dowiedz się, kto ma w swojej ofercie badania wysokościowe Bielsko Biała.

Praca na wysokościach wymaga nie tylko posiadania określonych umiejętności, ale także szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Żeby zminimalizować występowanie niebezpiecznych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność poddawania się szczegółowym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów związanych z pracą na wysokościach. Jak wyglądają tego typu badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Według przepisów uznajemy za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się minimum 1 metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na konstrukcjach budowlanych, podestach, kominach itd. Specjalistyczne testy pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku lub innych schorzeń mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z 3 etapów – badania neurologicznego, okulistycznego oraz laryngologicznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku wad wzroku, problemów z błędnikiem lub padaczki. Uzupełnieniem jest rutynowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – termin ważności

Badania wysokościowe trzeba wykonywać co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je częściej – co 12 miesięcy. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest niedowidzenie, wada wzroku, a także padaczka i cukrzyca. Warto podkreślić, że używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn budowlanych czy osoby obsługujące linie napowietrzne.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]